OUTSOURCING IT

Firmy využívající ke své podnikatelské činnosti výpočetní techniku se dnes neobejdou bez podpory odborného IT oddělení.
Pro menší a střední firmy je však často neefektivní zaměstnávat odborníka ze světa IT, či dokonce celé IT oddělení.
V těchto situacích je výhodnější externí spolupráce se specializovanou firmou, která převezme odpovědnost za bezproblémový chod výpočetní techniky.

Outsourcingová smlouva

- Základem outsourcingové smlouvy je zajistit zákazníkům snadno a rychle dostupnou komplexní péči o jejich počítačovou síť
a ostatní technické vybavení firmy.
- Určena pro malé, střední, ale i velké počítačové sítě.
- Zákazník může problém okamžitě řešit pomocí naší telefonické podpory, případně si zavolat našeho technika, který je
schopen přijet již do 1 hodiny od nahlášení závady.
- Pro každého zákazníka navrhována individuálně, podle konkrétních podmínek a rozsahu požadovaných služeb.

- Stručný obsah:

a) komplexní servis všech PC sestav ve firmě
b) telefonická podpora
c) pravidelná kontrola HW a SW všech PC sestav každý měsíc
d) příjezd technika již do 1 hodiny od nahlášení závady
e) pravidelná záloha dat